Our Expertise

PRESS BRAKE


Metalman Auto has two CNC hydraulic press brakes:

1. CNC Hydraulic press brake – 340 Tons Hydraulic

X –Axis Y-Axis Y-Axis
3000 mm 1500 mm 250 mm

2. CNC Hydraulic press brake – 125 Tons Hydraulic

X –Axis Y-Axis Y-Axis
3000 mm 1000 mm 125 mm